Signet Bank finanšu informācija

2022

Signet Bank 2022.g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats

2021

Signet Bank 2021. gada pārskats
Signet Bank 2021.g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2021.g. 2. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2021.g. 3. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2021.g. 4. ceturkšņa publiskais pārskats
Atalgojuma politika un prakse

2020

Signet Bank 2020. gada pārskats
Signet Bank 2020.g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2020.g. 2. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2020.g. 3. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2020.g. 4. ceturkšņa publiskais pārskats
Atalgojuma politika un prakse
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2020. gadu

2019

Signet Bank 2019. gada pārskats
Signet Bank 2019.g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2019.g. 2. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2019.g. 3. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2019.g. 4. ceturkšņa publiskais pārskats
Atalgojuma politika un prakse
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2019. gadu

2018

Signet Bank 2018. gada pārskats
Signet Bank 2018.g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2018.g. 2. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2018.g. 3. ceturkšņa publiskais pārskats
Signet Bank 2018.g. 4. ceturkšņa publiskais pārskats
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2018. gadu
Atalgojuma politika un prakse

2017

Signet Bank AS 2017. gada pārskats
2017.g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats
2017.g. 2. ceturkšņa publiskais pārskats
2017.g. 3. ceturkšņa publiskais pārskats
2017.g. 4. ceturkšņa publiskais pārskats
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2017. gadu
Atalgojuma politika un prakse

2016

Bank M2M Europe 2016. gada pārskats
2016.g. 1. ceturkšņa publiskais pārskats
2016.g. 2. ceturkšņa publiskais pārskats
2016.g. 3. ceturkšņa publiskais pārskats
2016.g. 4. ceturkšņa publiskais pārskats
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2016. gadu
Atalgojuma politika un prakse

2015

Bank M2M Europe 2015. gada pārskats
1. ceturkšņa publiskais pārskats
2. ceturkšņa publiskais pārskats
3. ceturkšņa publiskais pārskats
4. ceturkšņa publiskais pārskats
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2015. gadu
Atalgojuma politika un prakse

2014

Bank M2M Europe 2014. gada pārskats
1. ceturkšņa publiskais pārskats
2. ceturkšņa publiskais pārskats
3. ceturkšņa publiskais pārskats
4. ceturkšņa publiskais pārskats
Informācija par apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2014. gadu

2013

Bank M2M Europe 2013. gada pārskats
1. ceturkšņa publiskais pārskats
2. ceturkšņa publiskais pārskats
3. ceturkšņa publiskais pārskats
4. ceturkšņa publiskais pārskats
Informācijas atklāšanas paziņojums par 2013. gadu