Fonds Signet Bond Fund

Fonda ieguldīšanas mērķis ir sniegt ieguldītājiem iespēju gūt ienākumu no diversificētiem ieguldījumiem dažādu nozaru un reģionu parāda vērtspapīros.

Fonda līdzekļi var tikt ieguldīti gan attīstīto, gan attīstības valstu valdību, pašvaldību, centrālo banku, kredītiestāžu un komercsabiedrību emitētos vai garantētos parāda vērtspapīros. Ieguldījumi augsta ienesīguma obligācijās var veidot līdz pat 70% no plāna aktīviem.

Riska un ienesīguma profils

Zemāks risks
Augstāks risks
Parasti zemāks ienesīgums
Parasti augstāks ienesīgums
1
2
3
4
5
6
7

Pamatinformācija

Reģistrācijas datums

28.04.2020.

Pārvaldīšanas komisija

0.85% gadā

Fonda vērtība

2 953 156.80 USD

Pirkšanas komisija

0.30%

Pārdošanas komisija

0.00%

Pārdošanas komisija
ja turēšanas termiņš ir īsāks par 1 gadu

0.50%

Gūto ienākumu uzkrāšana

Reģistrācijas valsts

Latvija

Turētājbanka

Signet Bank AS

Fonda klases

 

 
A klase
H klase
 
ISIN
A klase

LV0000401008

H klase

LV0000401016

 
Daļas vērtība uz 17.09.2020
A klase

101.672 USD

H klase

100.910 EUR

 
Daļas vērtības dienas izmaiņa
A klase

0.053%

H klase

0.045%

 
Ieguldījumu apliecības pārdošanas cena
A klase

101.977 USD

H klase

101.213 EUR

 
Ieguldījumu apliecības atpakaļpirkšanas cena
A klase

101.164 USD

H klase

100.405 EUR

 
Valūta
A klase

USD

H klase

EUR

 
Valūtas risku hedžēšanas
A klase

H klase

 
Minimālā pirmreizējās iegādes summa
A klase

1 000.00 USD

H klase

1 000.00 EUR

 
Turpmāko ieguldījumu minimālā summa
A klase

1 ieguldījumu apliecības vērtība

H klase

1 ieguldījumu apliecības vērtība

Par fondu

Fonda ikmēneša pārskats 08/2020
Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija A klase
Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija H klase
Signet Bond Fund prospekts
Signet Bond Fund nolikums

Fonda pārvaldītāji

Image
Harijs Beķeris, CMT
SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA VALDES LOCEKLIS
Image
Aleksejs Generalovs
SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS