Ieteikumi un atsauksmes

Signet Banka īpaši rūp klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāte un apkalpošanas profesionālisms. Bankai ir svarīgi, lai katrs klients saņemtu īpašu uzmanību un visus sev nepieciešamos finanšu risinājumus. Lai saglabātu augstākās kvalitātes servisa līmeni un to pastāvīgi pilnveidotu, mums ir ļoti svarīgi klientu ierosinājumi un atsauksmes.

Aicinām klientus izteikt savu viedokli par bankas sniegto pakalpojumu kvalitāti un servisa līmeni, kā arī informēt par problēmām, ar kurām jūs saskaraties izmantojot bankas sniegtos pakalpojumus.

Savu viedokli varat sniegt kādā no zemāk uzskaitītajiem veidiem:

  • nosūtot e-pastu uz info@signetbank.com;
  • zvanot uz bankas kontakttālruni + 371 67080 000;
  • nosūtot bankai informāciju internetbankā;
  • personīgi ierodoties bankā;
  • nosūtot vēstuli uz adresi Antonijas iela 3, Rīga, Latvija, LV–1010.

Pēc informācijas saņemšanas banka nekavējoties rūpīgi to izskatīs un sniegs atbildi pēc iespējas īsākā laika posmā, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Atbildi uz jūsu ierosinājumu vai atsauksmi centīsimies sniegt uzreiz, ja ar to personīgi vērsīsities bankā vai zvanīsiet uz kontakttālruni + 371 67080 000. Tomēr gadījumā, ja atbildes sniegšanai būs nepieciešams ilgāks laiks, bankas darbinieks informēs par atbildes sniegšanas termiņu.

Banka ir tiesīga atstāt bez izskatīšanas ieteikumus vai pretenzijas kuru sūtītāju nav iespējams identificēt vai kuru saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs. Šādā gadījumā banka, norādot pamatojumu, informēs klientu, ka ieteikums vai pretenzija tiek atstāts bez izskatīšanas.

Atbildi banka sniegs klientam personīgi, pa tālruni (identificētiem klientiem) vai arī nosūtīs internetbankā.

Ja bankas atbilde klientu neapmierinās, tad jautājumos par bezskaidras naudas līdzekļu kredīta pārvedumiem un darījumiem ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību izskatīšanai Latvijas Komercbanku asociācijas ombudam, ievērojot Latvijas Komercbanku asociācijas Padomes apstiprināto Kārtību, kāda Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds izskata kredītiestāžu klientu sūdzības, vai Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, vai, ja klients ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē, – Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.